info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.22, godz. 05:12
kontakt
MODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 397,00 620,00
56,2%
412,00
-33,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -306,00 45,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) brutto -305,00 46,00
---
-181,00
---
Zysk (strata) netto -305,00 46,00
---
-181,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 762,00 1 574,00
-10,7%
1 478,00
-6,1%
Kapitał własny 1 071,00 1 110,00
3,6%
930,00
-16,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
3,9%
0,16
-16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,01
---
-0,03
---