info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.02, godz. 08:25
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 627,00 45 109,00
-3,3%
60 672,00
34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 099,00 323,00
---
935,00
189,5%
Zysk (strata) brutto -4 124,00 -855,00
---
-1 055,00
---
Zysk (strata) netto -4 124,00 -855,00
---
-1 055,00
---
Amortyzacja 6 926,00 7 286,00
5,2%
7 391,00
1,4%
Aktywa 361 562,00 370 768,00
2,5%
377 215,00
1,7%
Kapitał własny 138 543,00 137 688,00
-0,6%
136 633,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,37 21,23
-0,6%
21,07
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64 -0,13
---
-0,16
---