info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 00:33
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 599,00 26 435,00
69,5%
23 907,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 352,00 1 532,00
13,3%
1 994,00
30,2%
Zysk (strata) brutto 965,00 1 276,00
32,2%
1 620,00
27,0%
Zysk (strata) netto 965,00 1 276,00
32,2%
1 620,00
27,0%
Amortyzacja 1 828,00 2 097,00
14,7%
2 411,00
15,0%
Aktywa 183 973,00 219 280,00
19,2%
226 668,00
3,4%
Kapitał własny 75 666,00 76 057,00
0,5%
77 727,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,39 13,46
0,5%
13,76
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,23
32,2%
0,29
27,0%