info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 19:33
kontakt
MINOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 405,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 250,00
Zysk (strata) brutto 321,00
Zysk (strata) netto 321,00
Amortyzacja 116,00
Aktywa 79 255,00
Kapitał własny 57 387,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01