info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.23, godz. 01:34
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 931,00 1 063,00
-63,7%
1 803,00
69,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 667,00 -1 117,00
---
-330,00
---
Zysk (strata) brutto 694,00 -1 122,00
---
-308,00
---
Zysk (strata) netto 554,00 -932,00
---
-257,00
---
Amortyzacja 40,00 36,00
-10,0%
34,00
-5,6%
Aktywa 19 946,00 18 416,00
-7,7%
20 166,00
9,5%
Kapitał własny 15 788,00 14 856,00
-5,9%
14 600,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 1,94
-5,9%
1,90
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,12
---
-0,03
---