info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.23, godz. 23:18
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116 659,00 192 037,00
64,6%
220 832,00
15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 006,00 8 739,00
---
17 552,00
100,8%
Zysk (strata) brutto -10 996,00 -18 285,00
---
39 876,00
---
Zysk (strata) netto -11 078,00 -14 495,00
---
32 853,00
---
Amortyzacja 5 089,00 5 214,00
2,5%
5 232,00
0,3%
Aktywa 704 873,00 763 498,00
8,3%
777 768,00
1,9%
Kapitał własny 375 025,00 444 404,00
18,5%
451 687,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 8,69
18,5%
8,83
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,28
---
0,64
---