info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.19, godz. 04:01
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 2 834,00
47 133,3%
1 302,00
-54,1%
533,00
-59,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61,00 120,00
---
54,00
-55,0%
20,00
-63,0%
Zysk (strata) brutto -65,00 -11 032,00
---
54,00
---
20,00
-63,0%
Zysk (strata) netto -65,00 -11 032,00
---
54,00
---
20,00
-63,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 445,00 13 984,00
-37,7%
12 500,00
-10,6%
12 260,00
-1,9%
Kapitał własny 19 842,00 9 770,00
-50,8%
10 265,00
5,1%
10 265,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,86 3,49
-60,6%
3,67
5,1%
3,67
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -3,94
---
0,02
---
0,01
-63,2%