info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 11:46
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 922 199,00 889 799,00
-3,5%
893 017,00
0,4%
Przychody z tytułu prowizji 575 878,00 605 434,00
5,1%
601 871,00
-0,6%
Wynik na działalności bankowej 344 985,00 762 009,00
120,9%
599 088,00
-21,4%
Zysk (strata) brutto -6 062,00 484 275,00
---
200 064,00
-58,7%
Zysk (strata) netto -170 582,00 315 085,00
---
82 941,00
-73,7%
Amortyzacja 97 696,00 98 685,00
1,0%
100 216,00
1,6%
Aktywa 172 009 684,00 186 059 825,00
8,2%
190 479 265,00
2,4%
Kapitał własny 16 467 692,00 16 464 158,00
-0,0%
16 313 991,00
-0,9%
Współczynnik wypłacalności 22,95 21,99
-4,2%
20,10
-8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 388,71 388,62
-0,0%
385,08
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,03 7,44
---
1,96
-73,7%