info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 05:46
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 939 357,00 1 157 070,00
23,2%
1 560 168,00
34,8%
2 135 396,00
36,9%
Przychody z tytułu prowizji 649 359,00 675 651,00
4,0%
742 558,00
9,9%
718 612,00
-3,2%
Wynik na działalności bankowej 358 267,00 -1 011 407,00
---
1 053 656,00
---
949 547,00
-9,9%
Zysk (strata) brutto 93 083,00 -1 457 649,00
---
703 966,00
---
573 288,00
-18,6%
Zysk (strata) netto 31 885,00 -1 645 264,00
---
514 107,00
---
217 192,00
-57,8%
Amortyzacja 91 716,00 98 540,00
7,4%
103 966,00
5,5%
107 309,00
3,2%
Aktywa 200 497 074,00 191 873 819,00
-4,3%
197 556 877,00
3,0%
196 987 340,00
-0,3%
Kapitał własny 16 226 865,00 13 381 823,00
-17,5%
13 140 868,00
-1,8%
12 388 960,00
-5,7%
Współczynnik wypłacalności 19,98 19,01
-4,9%
18,43
-3,1%
18,40
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 382,99 315,72
-17,6%
310,04
-1,8%
292,10
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 -38,82
---
12,13
---
5,12
-57,8%