info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 16:51
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 046 903,00 1 046 903,00
0,0%
1 056 238,00
0,9%
1 109 146,00
5,0%
Przychody z tytułu prowizji 372 554,00 372 554,00
0,0%
362 074,00
-2,8%
373 977,00
3,3%
Wynik na działalności bankowej 463 688,00 463 688,00
0,0%
486 115,00
4,8%
1 318 402,00
171,2%
Zysk (strata) brutto 453 433,00 453 433,00
0,0%
261 943,00
-42,2%
403 338,00
54,0%
Zysk (strata) netto 334 053,00 334 053,00
0,0%
147 478,00
-55,9%
326 096,00
121,1%
Amortyzacja 58 725,00 0,00
---
79 645,00
---
79 000,00
-0,8%
Aktywa 137 649 170,00 137 649 170,00
0,0%
142 564 251,00
3,6%
143 942 202,00
1,0%
Kapitał własny 15 175 043,00 15 175 043,00
0,0%
15 334 221,00
1,0%
15 681 638,00
2,3%
Współczynnik wypłacalności 24,20 24,20
0,0%
24,34
0,6%
23,40
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 358,47 358,47
0,0%
362,23
1,0%
370,44
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,89 7,89
0,0%
3,48
-55,8%
7,70
121,1%