info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.17, godz. 03:24
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 934 930,00 922 199,00
-1,4%
889 799,00
-3,5%
893 017,00
0,4%
Przychody z tytułu prowizji 517 432,00 575 878,00
11,3%
605 434,00
5,1%
601 871,00
-0,6%
Wynik na działalności bankowej 549 649,00 344 985,00
-37,2%
762 009,00
120,9%
599 088,00
-21,4%
Zysk (strata) brutto 235 822,00 -6 062,00
---
484 275,00
---
200 064,00
-58,7%
Zysk (strata) netto 89 237,00 -170 582,00
---
315 085,00
---
82 941,00
-73,7%
Amortyzacja 98 375,00 97 696,00
-0,7%
98 685,00
1,0%
100 216,00
1,6%
Aktywa 173 841 152,00 172 009 684,00
-1,1%
186 059 825,00
8,2%
190 479 265,00
2,4%
Kapitał własny 16 680 990,00 16 467 692,00
-1,3%
16 464 158,00
-0,0%
16 313 991,00
-0,9%
Współczynnik wypłacalności 22,56 22,95
1,7%
21,99
-4,2%
20,10
-8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 393,74 388,71
-1,3%
388,62
-0,0%
385,08
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,11 -4,03
---
7,44
---
1,96
-73,7%