info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 23:24
kontakt
MAXIPIZZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 101,00 3 289,00
6,1%
3 037,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70,00 7,00
-90,0%
121,00
1 628,6%
Zysk (strata) brutto 54,00 -14,00
---
98,00
---
Zysk (strata) netto 34,00 6,00
-82,4%
74,00
1 133,3%
Amortyzacja 46,00 54,00
17,4%
44,00
-18,5%
Aktywa 9 703,00 11 671,00
20,3%
11 221,00
-3,9%
Kapitał własny 6 145,00 6 217,00
1,2%
6 294,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,59
-3,7%
0,60
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
0,01
600,0%