info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 03:03
kontakt
MAXIMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42,00 31,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -16,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 -20,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 -9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 027,00 2 015,00
-0,6%
Kapitał własny 2 023,00 2 014,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 1,07
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---