info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 15:49
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 271,00 371,00
36,9%
252,00
-32,1%
161,00
-36,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -74,00 -1 155,00
---
9 988,00
---
792,00
-92,1%
Zysk (strata) brutto -1 820,00 -1 537,00
---
-850,00
---
-213,00
---
Zysk (strata) netto -1 820,00 -1 537,00
---
-850,00
---
-213,00
---
Amortyzacja 18,00 18,00
0,0%
16,00
-11,1%
16,00
0,0%
Aktywa 5 795,00 4 653,00
-19,7%
4 089,00
-12,1%
4 360,00
6,6%
Kapitał własny -25 984,00 -27 521,00
---
-28 371,00
---
-28 046,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,44 -6,82
---
-7,04
---
-6,96
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,38
---
-0,21
---
-0,05
---