info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 20:04
kontakt
MANYDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -150,00 3,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -230,00 1,00
---
Zysk (strata) brutto -339,00 -100,00
---
Zysk (strata) netto -338,00 -98,00
---
Amortyzacja 4,00 13,00
225,0%
Aktywa 1 176,00 1 308,00
11,2%
Kapitał własny -2 015,00 -2 112,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---