info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 03:27
kontakt
MAKORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 12 334,00 12 334,00
0,0%
Kapitał własny 11 364,00 11 364,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,36
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---