info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 09:42
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 562,00 544,00
-90,2%
281,00
-48,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 142,00 -10 170,00
---
-4 354,00
---
Zysk (strata) brutto 94 168,00 -9 632,00
---
-2 960,00
---
Zysk (strata) netto 76 244,00 -7 830,00
---
-1 596,00
---
Amortyzacja 54,00 60,00
11,1%
62,00
3,3%
Aktywa 248 613,00 138 610,00
-44,2%
119 396,00
-13,9%
Kapitał własny 128 024,00 120 194,00
-6,1%
118 598,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,20 8,63
-6,1%
8,52
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,48 -0,56
---
-0,12
---