info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 11:18
kontakt
MADKOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 664,00 2 743,00
-76,5%
2 825,00
3,0%
2 930,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 223,00 -2,00
---
53,00
---
-473,00
---
Zysk (strata) brutto 3 161,00 -9,00
---
57,00
---
-479,00
---
Zysk (strata) netto 2 657,00 -9,00
---
57,00
---
-404,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 702,00 9 552,00
-10,7%
9 004,00
-5,7%
9 822,00
9,1%
Kapitał własny 6 369,00 6 656,00
4,5%
6 417,00
-3,6%
6 014,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,31
4,5%
1,27
-3,6%
1,19
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 -0,00
---
0,01
---
-0,08
---