info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 04:24
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 027,00 10 273,00
-6,8%
13 504,00
31,5%
10 398,00
-23,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 151,00 1 013,00
-12,0%
1 873,00
84,9%
597,00
-68,1%
Zysk (strata) brutto 845,00 793,00
-6,2%
1 407,00
77,4%
336,00
-76,1%
Zysk (strata) netto 845,00 793,00
-6,2%
844,00
6,4%
336,00
-60,2%
Amortyzacja 275,00 273,00
-0,7%
271,00
-0,7%
402,00
48,3%
Aktywa 36 128,00 36 790,00
1,8%
41 662,00
13,2%
41 027,00
-1,5%
Kapitał własny 16 779,00 16 089,00
-4,1%
16 933,00
5,2%
17 269,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,17
-4,1%
2,28
5,3%
2,33
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-6,1%
0,11
6,5%
0,04
-60,5%