info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 19:46
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 105,00 16 913,00
52,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 864,00 4 249,00
128,0%
Zysk (strata) brutto 1 790,00 4 107,00
129,4%
Zysk (strata) netto 1 380,00 3 365,00
143,8%
Amortyzacja 69,00 57,00
-17,4%
Aktywa 24 508,00 30 089,00
22,8%
Kapitał własny 14 466,00 17 831,00
23,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,95 2,40
23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,45
144,1%