info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 14:48
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 685,00 5 287,00
-50,5%
5 501,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 327,00 -1 829,00
---
-2 069,00
---
Zysk (strata) brutto 2 881,00 1 031,00
-64,2%
-2 247,00
---
Zysk (strata) netto 3 070,00 1 092,00
-64,4%
-2 231,00
---
Amortyzacja 1 012,00 870,00
-14,0%
835,00
-4,0%
Aktywa 65 285,00 67 433,00
3,3%
66 049,00
-2,1%
Kapitał własny 33 271,00 34 364,00
3,3%
32 132,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,81
3,3%
1,69
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,06
-64,6%
-0,12
---