info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 01:55
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 035,00 7 233,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 151,00 803,00
---
Zysk (strata) brutto -795,00 1 038,00
---
Zysk (strata) netto -622,00 953,00
---
Amortyzacja 611,00 601,00
-1,6%
Aktywa 68 569,00 65 733,00
-4,1%
Kapitał własny 30 549,00 31 501,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,66
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,05
---