info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 04:17
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 694,00 862,00
24,2%
658,00
-23,7%
146,00
-77,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59,00 39,00
-33,9%
113,00
189,7%
-162,00
---
Zysk (strata) brutto 59,00 39,00
-33,9%
114,00
192,3%
-162,00
---
Zysk (strata) netto 59,00 39,00
-33,9%
114,00
192,3%
-162,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 874,00 1 384,00
58,4%
1 702,00
23,0%
1 568,00
-7,9%
Kapitał własny 210,00 249,00
18,6%
363,00
45,8%
200,00
-44,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
19,4%
0,05
45,9%
0,03
-44,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-33,3%
0,02
183,3%
-0,02
---