info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 15:46
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -472,00 10 604,00
---
672,00
-93,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 132,00 -661,00
---
-2 633,00
---
Zysk (strata) brutto -11 975,00 -1 898,00
---
-4 488,00
---
Zysk (strata) netto -10 211,00 -2 302,00
---
-4 011,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 92 914,00 104 939,00
12,9%
96 719,00
-7,8%
Kapitał własny -21 102,00 -17 656,00
---
-27 415,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,32
---
-0,49
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,04
---
-0,07
---