info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 23:02
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 400,00 94,00
-76,5%
217,00
130,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -624,00 -526,00
---
-1 091,00
---
Zysk (strata) brutto -2 516,00 -1 647,00
---
-2 331,00
---
Zysk (strata) netto -2 945,00 -1 647,00
---
-2 331,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
950,00
---
Aktywa 42 339,00 48 649,00
14,9%
40 418,00
-16,9%
Kapitał własny -59 322,00 -54 215,00
---
-63 348,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,06 -0,97
---
-1,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,03
---
-0,04
---