info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.20, godz. 12:35
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 668,00 12 258,00
14,9%
8 908,00
-27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 723,00 907,00
-47,4%
1 048,00
15,5%
Zysk (strata) brutto 1 601,00 1 003,00
-37,4%
1 401,00
39,7%
Zysk (strata) netto 1 407,00 1 113,00
-20,9%
1 363,00
22,5%
Amortyzacja 897,00 962,00
7,2%
1 056,00
9,8%
Aktywa 43 251,00 44 402,00
2,7%
43 950,00
-1,0%
Kapitał własny 32 418,00 33 343,00
2,9%
34 706,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,94 10,23
2,9%
10,64
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,34
-20,9%
0,42
22,6%