info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 04:46
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 182,00 15 206,00
24,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 034,00 1 650,00
-18,9%
Zysk (strata) brutto 1 996,00 1 559,00
-21,9%
Zysk (strata) netto 1 939,00 1 428,00
-26,4%
Amortyzacja 1 073,00 1 077,00
0,4%
Aktywa 49 374,00 54 612,00
10,6%
Kapitał własny 36 687,00 38 115,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,25 11,69
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,44
-26,4%