info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 09:52
kontakt
LPP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302020-01-312020-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 810 071,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36 229,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -109 657,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -107 595,00 0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 108 084,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 598 155,00 7 255 842,00
10,0%
7 255 842,00
0,0%
Kapitał własny 2 868 489,00 3 393 887,00
18,3%
3 393 887,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 559,56 1 845,22
18,3%
1 845,22
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -58,50 0,00
---
0,00
---