info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 22:38
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37,00 54,00
45,9%
27,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00 18,00
---
4,00
-77,8%
Zysk (strata) brutto -100,00 -41,00
---
-1 079,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 -41,00
---
-1 079,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 602,00 39 589,00
-0,0%
40 144,00
1,4%
Kapitał własny 2 680,00 2 638,00
-1,6%
1 560,00
-40,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-1,6%
0,04
-41,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,02
---