info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:29
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60 848,00 48 599,00
-20,1%
79 207,00
63,0%
79 532,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 316,00 3 532,00
---
-341,00
---
-275,00
---
Zysk (strata) brutto -6 464,00 2 717,00
---
765,00
-71,8%
-1 421,00
---
Zysk (strata) netto -5 433,00 2 961,00
---
103,00
-96,5%
-1 055,00
---
Amortyzacja 3 444,00 2 916,00
-15,3%
3 852,00
32,1%
3 995,00
3,7%
Aktywa 295 962,00 300 711,00
1,6%
305 846,00
1,7%
297 114,00
-2,9%
Kapitał własny 92 129,00 95 275,00
3,4%
95 193,00
-0,1%
94 138,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,90
3,4%
1,90
-0,1%
1,88
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,06
---
0,00
-96,6%
-0,02
---