info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 11:30
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 539,00 158 869 704,00
291 195,6%
31 076 573,00
-80,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 711,00 -14 890 607,00
---
16 535 882,00
---
Zysk (strata) brutto -709,00 -17 585 727,00
---
14 657 905,00
---
Zysk (strata) netto -204,00 -18 805 042,00
---
16 202 498,00
---
Amortyzacja 2 262,00 11 799 409,00
521 536,1%
2 545 190,00
-78,4%
Aktywa 332 738,00 290 913 131,00
87 330,1%
280 284 464,00
-3,7%
Kapitał własny 85 350,00 57 326 442,00
67 066,3%
73 528 941,00
28,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1 146,53
67 066,3%
1 470,58
28,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -376,10
---
324,05
---