info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 12:23
kontakt
LIBET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -30 978 278,00 62 597,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 512 638,00 5 470,00
---
Zysk (strata) brutto -14 636 249,00 3 809,00
---
Zysk (strata) netto -16 179 667,00 3 338,00
---
Amortyzacja -2 539 575,00 2 974,00
---
Aktywa 296 784,00 297 705,00
0,3%
Kapitał własny 80 348,00 83 847,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,68
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -323,59 0,07
---