info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 07:16
kontakt
LIBERTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -6,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 -21,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 -21,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 622,00 0,00
---
Kapitał własny -584,00 -2 269,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,06 -15,78
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 -0,15
---