info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.25, godz. 09:50
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 29,00
-23,7%
41,00
41,4%
44,00
7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -1,00
---
29,00
---
24,00
-17,2%
Zysk (strata) brutto -36,00 -16,00
---
29,00
---
23,00
-20,7%
Zysk (strata) netto -36,00 -16,00
---
29,00
---
23,00
-20,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 966,00 9 958,00
-0,1%
9 970,00
0,1%
10 002,00
0,3%
Kapitał własny 9 564,00 9 547,00
-0,2%
9 579,00
0,3%
9 601,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,0%
0,15
0,7%
0,15
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---