info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.24, godz. 15:13
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 316,00 276,00
-12,7%
535,00
93,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00 -106,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) brutto -87,00 -120,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) netto -87,00 -120,00
---
-100,00
---
Amortyzacja 37,00 37,00
0,0%
18,00
-51,4%
Aktywa 2 218,00 2 462,00
11,0%
2 173,00
-11,7%
Kapitał własny 363,00 843,00
132,2%
744,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,10
76,4%
0,07
-27,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---