info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.18, godz. 02:08
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 100,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -138,00 15,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto -147,00 5,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) netto -123,00 2,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 658,00 2 146,00
29,4%
11 033,00
414,1%
Kapitał własny 19,00 21,00
10,5%
9 436,00
44 833,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,44
14 733,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,00
---