info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 18:43
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 324,00 330,00
1,9%
281,00
-14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00 94,00
---
100,00
6,4%
Zysk (strata) brutto -68,00 91,00
---
97,00
6,6%
Zysk (strata) netto -62,00 66,00
---
75,00
13,6%
Amortyzacja 40,00 40,00
0,0%
41,00
2,5%
Aktywa 10 148,00 9 769,00
-3,7%
9 636,00
-1,4%
Kapitał własny 8 731,00 8 797,00
0,8%
8 871,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,42
0,7%
0,42
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
33,3%