info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 11:26
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86 411,00 84 714,00
-2,0%
117 803,00
39,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 331,00 1 998,00
-76,0%
3 263,00
63,3%
Zysk (strata) brutto 3 758,00 2 006,00
-46,6%
4 098,00
104,3%
Zysk (strata) netto 2 175,00 1 612,00
-25,9%
3 216,00
99,5%
Amortyzacja 2 885,00 3 098,00
7,4%
3 056,00
-1,4%
Aktywa 204 632,00 246 922,00
20,7%
255 539,00
3,5%
Kapitał własny 80 542,00 82 154,00
2,0%
85 370,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,57 6,70
2,0%
6,97
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,13
-25,8%
0,26
98,5%