info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 01:36
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 194 856,00 96 045,00
-50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 443,00 189,00
-99,7%
Zysk (strata) brutto 65 856,00 1 491,00
-97,7%
Zysk (strata) netto 52 749,00 1 601,00
-97,0%
Amortyzacja 2 898,00 2 860,00
-1,3%
Aktywa 249 777,00 248 122,00
-0,7%
Kapitał własny 101 270,00 102 871,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,27 8,40
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,30 0,13
-97,0%