info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 19:58
kontakt
KBDOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 2,00
100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 -61,00
---
Zysk (strata) brutto -287,00 -270,00
---
Zysk (strata) netto -287,00 -270,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 8 146,00 8 142,00
-0,0%
Kapitał własny -8 098,00 -8 367,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,82 -0,84
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---