info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 20:36
kontakt
KONSSTALI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 446 443,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 848,00
Zysk (strata) brutto 2 356,00
Zysk (strata) netto 1 854,00
Amortyzacja 3 159,00
Aktywa 796 450,00
Kapitał własny 373 271,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 63,29
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31