info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 18:33
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 306 031,00 166 101,00
-45,7%
573 258,00
245,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 562,00 -39 780,00
---
62 298,00
---
Zysk (strata) brutto 14 709,00 -40 735,00
---
61 065,00
---
Zysk (strata) netto 11 839,00 -33 060,00
---
49 337,00
---
Amortyzacja 45 002,00 43 075,00
-4,3%
43 081,00
0,0%
Aktywa 2 431 605,00 2 515 976,00
3,5%
3 179 092,00
26,4%
Kapitał własny 1 616 308,00 1 583 248,00
-2,0%
1 631 245,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 108,48 106,26
-2,0%
109,48
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 -2,22
---
3,31
---