info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 12:15
kontakt
KLABATER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 372,00 1 161,00
212,1%
802,00
-30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -181,00 154,00
---
-237,00
---
Zysk (strata) brutto -177,00 143,00
---
-185,00
---
Zysk (strata) netto -180,00 135,00
---
-186,00
---
Amortyzacja 2,00 5,00
150,0%
7,00
40,0%
Aktywa 5 580,00 5 913,00
6,0%
5 687,00
-3,8%
Kapitał własny 4 386,00 4 543,00
3,6%
4 357,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,66
3,6%
0,63
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,02
---
-0,03
---