info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.19, godz. 21:15
kontakt
KKHERBAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 398,00 371,00
-6,8%
538,00
45,0%
471,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00 6,00
-72,7%
9,00
50,0%
-97,00
---
Zysk (strata) brutto -3,00 -19,00
---
9,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) netto -3,00 -23,00
---
7,00
---
-100,00
---
Amortyzacja 14,00 13,00
-7,1%
13,00
0,0%
13,00
0,0%
Aktywa 1 628,00 1 611,00
-1,0%
1 747,00
8,4%
1 658,00
-5,1%
Kapitał własny 1 447,00 1 422,00
-1,7%
1 429,00
0,5%
1 329,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,19
-1,5%
0,19
0,5%
0,18
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,01
---