info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 18:07
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 986,00 40 644,00
-11,6%
42 574,00
4,7%
41 495,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 634,00 2 061,00
-55,5%
1 405,00
-31,8%
3 697,00
163,1%
Zysk (strata) brutto 4 051,00 1 255,00
-69,0%
925,00
-26,3%
12 342,00
1 234,3%
Zysk (strata) netto 3 060,00 1 011,00
-67,0%
856,00
-15,3%
11 480,00
1 241,1%
Amortyzacja 8 661,00 8 589,00
-0,8%
8 711,00
1,4%
8 752,00
0,5%
Aktywa 285 951,00 291 820,00
2,1%
289 241,00
-0,9%
294 864,00
1,9%
Kapitał własny 173 980,00 174 991,00
0,6%
175 846,00
0,5%
187 326,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,78 8,83
0,6%
8,87
0,5%
9,45
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,05
-66,9%
0,04
-15,7%
0,58
1 246,5%