info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 01:20
kontakt
KGL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 174 054,00 103 422,00
-40,6%
94 572,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 368,00 6 304,00
-63,7%
5 573,00
-11,6%
Zysk (strata) brutto 14 289,00 2 306,00
-83,9%
5 810,00
152,0%
Zysk (strata) netto 11 288,00 1 821,00
-83,9%
4 342,00
138,4%
Amortyzacja 13 051,00 4 727,00
-63,8%
4 898,00
3,6%
Aktywa 267 597,00 288 877,00
8,0%
291 263,00
0,8%
Kapitał własny 116 834,00 118 654,00
1,6%
120 563,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,32 16,57
1,6%
16,84
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 0,25
-83,9%
0,61
138,6%