info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.13, godz. 22:59
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 70 793 123,00 13 226,00
-100,0%
20 164,00
52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 789 498,00 993,00
-100,0%
2 773,00
179,3%
Zysk (strata) brutto 2 227 582,00 1 157,00
-99,9%
2 750,00
137,7%
Zysk (strata) netto 2 009 779,00 877,00
-100,0%
2 232,00
154,5%
Amortyzacja 1 236 175,00 278,00
-100,0%
272,00
-2,2%
Aktywa 45 723 327,00 36 777,00
-99,9%
41 254,00
12,2%
Kapitał własny 19 648 905,00 20 526,00
-99,9%
22 760,00
10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 786,26 1,87
-99,9%
2,07
10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 182,71 0,08
-100,0%
0,20
153,8%