info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 13:01
kontakt
JWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 140,00 43,00
-69,3%
49,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -79,00 -699,00
---
-195,00
---
Zysk (strata) brutto -85,00 -687,00
---
-190,00
---
Zysk (strata) netto -86,00 -687,00
---
-190,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
64,00
3 100,0%
Aktywa 1 213,00 2 769,00
128,3%
2 450,00
-11,5%
Kapitał własny 407,00 1 951,00
379,4%
1 761,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,20
98,0%
0,18
-9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,07
---
-0,02
---