info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 13:48
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 254,00 220,00
-13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 41,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 32,00
---
Zysk (strata) netto -46,00 32,00
---
Amortyzacja 49,00 45,00
-8,2%
Aktywa 2 383,00 2 398,00
0,6%
Kapitał własny 1 117,00 1 149,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,29
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---