info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 17:14
kontakt
IZOSTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 206 213,00 231 857,00
12,4%
133 057,00
-42,6%
128 331,00
-3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 397,00 6 585,00
174,7%
1 862,00
-71,7%
3 626,00
94,7%
Zysk (strata) brutto 3 789,00 5 642,00
48,9%
5 074,00
-10,1%
4 134,00
-18,5%
Zysk (strata) netto 3 022,00 4 551,00
50,6%
4 098,00
-10,0%
3 293,00
-19,6%
Amortyzacja 1 647,00 1 688,00
2,5%
1 633,00
-3,3%
1 688,00
3,4%
Aktywa 512 601,00 456 500,00
-10,9%
441 031,00
-3,4%
490 574,00
11,2%
Kapitał własny 205 899,00 210 450,00
2,2%
210 619,00
0,1%
213 912,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,29 6,43
2,2%
6,43
0,1%
6,53
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,14
51,1%
0,12
-10,1%
0,10
-19,2%