info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.02, godz. 02:54
kontakt
ITMTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -43,00 -103,00
---
Zysk (strata) brutto -3 974,00 -5 639,00
---
Zysk (strata) netto -3 974,00 -5 639,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 28 848,00 28 821,00
-0,1%
Kapitał własny -203 143,00 -208 782,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -33,98 -34,92
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,66 -0,94
---