info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 07:50
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 219,00 12 863,00
25,9%
16 345,00
27,1%
14 349,00
-12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 256,00 1 134,00
---
3 121,00
175,2%
-305,00
---
Zysk (strata) brutto -54,00 2 194,00
---
3 826,00
74,4%
565,00
-85,2%
Zysk (strata) netto 38,00 1 792,00
4 615,8%
3 132,00
74,8%
367,00
-88,3%
Amortyzacja 216,00 222,00
2,8%
223,00
0,5%
214,00
-4,0%
Aktywa 238 598,00 235 740,00
-1,2%
275 839,00
17,0%
363 313,00
31,7%
Kapitał własny 56 581,00 58 373,00
3,2%
61 505,00
5,4%
61 872,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,89 1,95
3,2%
2,05
5,3%
2,07
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,06
5 900,0%
0,10
75,0%
0,01
-88,6%