info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 12:59
kontakt
MOVGAMVR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 99,00 54,00
-45,5%
51,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -205,00 -103,00
---
162,00
---
Zysk (strata) brutto -309,00 -135,00
---
160,00
---
Zysk (strata) netto -286,00 -135,00
---
160,00
---
Amortyzacja 27,00 27,00
0,0%
21,00
-22,2%
Aktywa 734,00 496,00
-32,4%
441,00
-11,1%
Kapitał własny 196,00 61,00
-68,9%
220,00
260,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-71,4%
0,02
283,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
0,02
---