info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 00:00
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 551,00 10 690,00
25,0%
9 970,00
-6,7%
9 674,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 962,00 1 851,00
92,4%
1 851,00
0,0%
736,00
-60,2%
Zysk (strata) brutto 942,00 1 835,00
94,8%
1 835,00
0,0%
311,00
-83,1%
Zysk (strata) netto 671,00 1 308,00
94,9%
1 308,00
0,0%
144,00
-89,0%
Amortyzacja 1 353,00 1 232,00
-8,9%
1 232,00
0,0%
1 233,00
0,1%
Aktywa 86 159,00 89 617,00
4,0%
89 617,00
0,0%
91 798,00
2,4%
Kapitał własny 43 819,00 39 670,00
-9,5%
39 670,00
0,0%
39 973,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,41 1,28
-9,4%
1,28
0,0%
1,24
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
90,9%
0,04
0,0%
0,00
-90,5%