info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.23, godz. 23:40
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 122,00 8 423,00
-40,4%
4 996,00
-40,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 698,00 1 592,00
-66,1%
219,00
-86,2%
Zysk (strata) brutto 3 167,00 1 413,00
-55,4%
108,00
-92,4%
Zysk (strata) netto 2 487,00 1 129,00
-54,6%
82,00
-92,7%
Amortyzacja 1 589,00 1 199,00
-24,5%
1 272,00
6,1%
Aktywa 47 599,00 44 588,00
-6,3%
45 303,00
1,6%
Kapitał własny 17 266,00 17 073,00
-1,1%
17 150,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,54
1,9%
0,55
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-53,2%
0,00
-91,7%